2020-01-13 11:35:22

Poziv za imenovanje povjerljive osobe Srednje ╣kole "Vladimir Gortan", Buje

PokreŠe se postupak za imenovanje povjerljive osobe Srednje škole "Vladimir Gortan", Buje


Srednja ╣kola "Vladimir Gortan" Buje